marian osp.jpg

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że w wieku 81 lat zmarł druh Marian Marekwia (2007-2011 członek komisji rewizyjnej).

Pan Marian działał w większości organizacji społecznych naszej miejscowości, był Sołtysem, Radnym Miejskim i Wojewódzkim, członkiem Kółka Rolniczego, zespołu Pioskowianie, Koła Emerytów, Inwalidów i Rencistów, Ochotniczej Straży Pożarnej.

Od zawsze pracował dla dobra naszej wiejskiej społeczności, angażując swój czas, doświadczenie i umiejętności.  Nie sposób wymienić wszystkich jego zasług, dziękujemy mu za wszystko!

Wspierają nas

ZOSP Gasnica Kanmycel wrona
przeglad kania

w
Copyright by www.osp-piasek.net Wszystkie prawa zastrzeżone.