dow.jpg

nacz.jpg

W miesiącu listopadzie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie zorganizowała dwa szkolenia dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Pszczyńskiego. 


Pierwsze szkolenie Dowódców odbyło się w dniach 17-21 listopada 2014r. Tematyka szkoleń to: organizacja ochrony przeciwpożarowej, kierowanie działaniami gaśniczymi, działania gaśnicze, działania ratownictwa na drodze, organizacja łączności dowodzenia i współdziałania, organizacja szkoleń doskonalących w OSP, sporządzanie dokumentacji z działań ratowniczych, organizacja i funkcjonowanie Jednostek Operacyjno Technicznych OSP (JOT OSP). Wśród nowych dowódców są nasi druhowie Marek Głombek oraz Piotr Wanot.

Drugie szkolenie Naczelników odbyło się w dniach 24-27 listopada 2014r. Tematyka szkolenia to: obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność naczelnika OSP, współdziałanie OSP z samorządem terytorialnym i PSP, wybrane zagadnienia operacyjne, ceremoniał pożarniczy, organizacja szkoleń, ćwiczeń i zawodów OSP i MDP, zaplecze logistyczne w OSP, propaganda z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W tym szkoleniu brało trzech naszych druhów Marek Głombek, Piotr Wanot, Krystian Pastuszka.

Wspierają nas

ZOSP Gasnica Kanmycel wrona
przeglad kania

w
Copyright by www.osp-piasek.net Wszystkie prawa zastrzeżone.