plac.JPG

W poniedziałek 29 września  podpisana została umowa  na realizację zadania „Adaptacja pomieszczeń przy OSP Piasek wraz z przyległym terenem na centrum kulturalne dla organizacji społecznych i mieszkańców sołectwa Piasek, oraz budowa parkingu na terenie między Strażą a Kościołem”

Ogłoszony przez Urząd Miejski w Pszczynie przetarg wygrała firma Stolwit ze Studzienic. W zakres prac wchodzą: budowa parkingu pomiędzy garażami, a kościołem oraz wymiana dachu, wymiana stolarki w budynku przyległym do garaży OSP. W budynku tym powstanie sala o powierzchni ok. 80m2 z którego będą mogły korzystać zarówno organizacje społeczne z naszej miejscowości jak i mieszkańcy.

Przypomnijmy, że inwestycja realizowana jest w ramach „BUDŻETU OBYWATELSKIEGO na rok 2014” złożonego przez Strażaków z Piasku który zajął trzecie miejsce. Inwestycja powinna zakończyć się najpóźniej 15 grudnia 2014 roku.  

Marek Głombek

Wspierają nas

ZOSP Gasnica Kanmycel wrona
przeglad kania

w
Copyright by www.osp-piasek.net Wszystkie prawa zastrzeżone.