kurs_dow_2013.jpg

W dniu 08.11.2013 r. zakończyło się szkolenie Dowódców OSP, zorganizowane w Komendzie Powiatowej PSP w Pszczynie. Zajęcia przeprowadzili dowódca JRG wraz z zastępcą. W programie kursu znalazły się zarówno zajęcia teoretyczne, realizowane w sali szkoleniowej jak również zajęcia praktyczne. Szkolenie ukończyło łącznie 19 strażaków z terenu powiatu pszczyńskiego, którzy przed komisją egzaminacyjną wykazali się wiedzą teoretyczną oraz praktyczną, upoważniającą do kierowania działaniami ratowniczo – gaśniczymi.

Z naszej jednostki kurs ukończyli : Jerzy Kolarczyk, Krystian Pastuszka, Jacek Wanot

KPP Pszczyna

Wspierają nas

ZOSP Gasnica Kanmycel wrona
przeglad kania

w
Copyright by www.osp-piasek.net Wszystkie prawa zastrzeżone.