ZEBRANIE W OSP

16 lutego odbyło się zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Piasku.

Podczas zebrania zatwierdzono sprawozdanie z działalności i sprawozdanie finansowe OSP w Piasku za rok 2012, jednogłośnie udzielono absolutorium zarządowi OSP, przyjęto również plan działalności i plan finansowy na rok 2013.

Sprawozdanie z działalności zostało przedstawione przez Naczelnika OSP Jerzego Kolarczyka, finansowe przez Skarbnika Kingę Zdun, zaś plan na rok 2013 przedstawił Prezes Marek Głombek.

Podczas Zebrania wręczono członkom MDP brązowe odznaki Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej za aktywną działalność w drużynie przy OSP, członkom OSP odznaki za wysługę lat, wręczono także odznaki „Wzorowy Strażak”.

Udział  w zebraniu wzięli również zaproszeni goście, którzy po oficjalnej części zebrania mogli zobaczyć wnętrza budynku OSP, a także  wykończone zaplecze socjalne i sanitarne.

 

ZOBACZ ZDJĘCIA

Wspierają nas

ZOSP Gasnica Kanmycel wrona
przeglad kania

w
Copyright by www.osp-piasek.net Wszystkie prawa zastrzeżone.