Dla druhny Marioli oraz druha Krystiana

W dniu podjęcia tak ważnej decyzji
dla serca i szczęścia,
chcemy złożyc Wam życzenia
niezmiennego powodzenia,
jak ogień gorącej miłości,
co dotrwa do późnej starości,
wyjścia z każdej sytuacji
i pozytywnych relacji życzą koleżanki i koledzy z OSP

Wspierają nas

ZOSP Gasnica Kanmycel wrona
przeglad kania

w
Copyright by www.osp-piasek.net Wszystkie prawa zastrzeżone.