Jutro, tj. 1 sierpnia br. o godzinie 17:00 przeprowadzony zostanie wojewódzki test sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności. W ten sposób zostanie jednocześnie upamiętniona 68. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.

W ramach testu na terenie województwa śląskiego emitowany będzie sygnał o odwołaniu alarmów: powietrznego i o skażeniach – dźwięk syreny ciągły, trwający trzy minuty.

Na terenie województwa śląskiego część systemu ostrzegania i alarmowania uruchamiana jest na drodze radiowej z wykorzystaniem radiostacji pracujących w Sieciach Radiowych Wojewody Śląskiego poprzez urządzenia w systemach alarmowych: RSWS (Radiowy System Włączania Syren) oraz DSP (Zintegrowany System Alarmowania i Ochrony Ludności). Syreny pracujące pod kontrolą tych urządzeń, dostępne ze szczebla wojewódzkiego zostaną uruchomione przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Pozostałe syreny zostaną uruchomione lokalnie.

Ś.U.W.Katowice

Wspierają nas

ZOSP Gasnica Kanmycel wrona
przeglad kania

w
Copyright by www.osp-piasek.net Wszystkie prawa zastrzeżone.