HISTORIA OSP PIASEK

Jeden z naszych mieszkańców Pan Marcin Trębacz podjął się wyzwania dotarcia do archiwów państwowych, w których znalazły się informacje dotyczące OSP w Piasku.
Poniżej przedstawiamy to co do tej pory udało się znaleźć.

Ochotnicza Straż Pożarna istniała w Piasku już w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej. Bezpośrednio podlegała Powiatowej Komendzie Straży Pożarnej w Pszczynie, podobnie zresztą jak pozostałe jednostki w powiecie.
Wiadomo, że w roku 1948 naczelnikiem O.S.P. w Piasku był Paliczka Jan z wykształcenia pracownik umysłowy. Kurs strażacki I stopnia z wynikiem zadawalającym ukończył w Pszczynie .Kolejne stopnie II i III można było zdobyć na kursach prowadzonych Chorzowie i Nysie. Oprócz wyżej wspomnianego do zarządu O.S.P. w Piasku w roku 1948 należeli: Bankiel Paweł (sekretarz) oraz Mazur Ludwik (prezes).
W roku 1951 skład ścisłego zarządu OSP w Piasku nie uległ wielkim zmianom. Stanowisko prezesa nadal piastował Mazur Ludwik, podobnie jak funkcję komendanta Paliczka Jan. Ponadto z-cą komendanta był Szymura Robert (z zawodu zdun), Klimek Teodor - gospodarz (z zawodu cieśla), Szczotka Paweł z-ca gospodarza (z zawodu formierz), Myszor Józef - sekretarz (z zawodu śrubowy), Myszor Józef z-ca sekretarza (pracownik umysłowy). Ponadto drużynę strażacką w tym czasie tworzyli: Klimek Reinhold, Machalik Grzegorz, Sosna Florian, Pęszor Franciszek, Kurowski Bolesław, Kuliga Oskar, Operchalski Paweł, Sewera Benedykt oraz Bankiel Paweł.
W marcu 1948 r. na podstawie zarządzenie starosty pszczyńskiego w każdej gminie powołano komisję przeciwpożarową, w której skład mieli wchodzić: przedstawiciel gminy, strażacy, mistrz kominiarski oraz funkcjonariusz M.O. W roku 1952 w skład takiej komisji w Piasku wchodzili: Szymura Robert, Mazur Ludwik (członek OSP), Klimek Teodor, Raszka Grzegorz, Rus Franciszek (członek Samopomocy Chłopskiej) oraz Granater Franciszek.
Okres powojenny dla całego kraju tak i organizacji strażackich to czas wzmożonej pracy. Z uwagi na liczne braki kadrowe oraz sprzętu wydawano liczne zarządzenia w celu zaktywizowania miejscowej ludności. Przykładem może być zarządzenie starosty pszczyńskiego o wprowadzeniu dyżurów ciężarówek i zaprzęgów konnych prywatnych właścicieli. W razie pożaru miały się stawić do służby. Za odmowę udzielenia pomocy groziła kara 10.000 zł lub miesiąc aresztu. Dla przykładu lista osób dyżurujących  w roku 1947: Fabian Karol, Wowra Franciszek, Myszor Jan, Cofała Ludwik. Wszyscy udostępnili po 1 koniu.
Poza tym powołano drużyny do ochrony lasów, łąk i torfowisk. Na wypadek pożaru mieli się stawić z podręcznym sprzętem (siekiera, piła, łopata). Tego typu drużyny musiały przejść odpowiednie szkolenie. W roku 1952 taką grupę stanowiło 25 osób w tym kilka kobiet
Cdn...

Będziemy wdzięczni wszystkim tym z Państwa, którzy pomogą nam uporządkować historię naszej OSP, informacje na temat nazwisk działaczy, akcji, w których brano udział, osiągnięć, jak również zdjęcia będą niezwykle cenne.

Wszelkie dane pomogą nam w odtworzeniu historii i przelaniu na papier dziejów OSP w Piasku. Chcielibyśmy by tworząca się kronika była spójnym świadectwem tego co robili nasi poprzednicy, ale również tego co udało zrobić się w obecnych czasach.

Wspierają nas

ZOSP Gasnica Kanmycel wrona
multimetro przeglad kania w

Copyright by www.osp-piasek.net Wszystkie prawa zastrzeżone.