Oznaczenia pojazdów strażackich

Pierwsza litera w skrócie określa rodzaj samochodu

G - gaśniczy
S - specjalny

Druga litera oznacza ciężkość samochodu
L - lekki (do 4 ton)
C - ciężki
Brak oznaczenia - oznacza samochód średni

Następne litery określają w przypadku samochodów gaśniczych:
B - zbiornik na wodą
A - autopompa (pompa napędzana silnikiem samochodu)
M - motopompa (pompa napędzana własnym silnikiem)
Pr - zbiornik na proszek

Cyfry oznaczają:

- pierwsza pojemność zbiornika w metrach sześciennych
- druga wydajność autopompy w hl/min
- druga wydajność motopompy w hl/min

przykład: GLBA 0,4/2 - oznacza samochód lekki gaśniczy ze zbiornikiem na wodę o pojemności 400 l., autopompą o wydajności 2000 l. na minutę,

przykład: GBA 2,5/16 - oznacza samochód średni gaśniczy ze zbiornikiem na wodę o pojemności 2500 l., autopompą o wydajności 1600 l. na minutę,

przykład: GCBA 5/32 - oznacza samochód ciężki gaśniczy ze zbiornikiem na wodę o pojemności 5000 l., autopompą o wydajności 3200 l. na minutę,

Samochody specjalne mają oznaczenia określające ich rodzaj:

D - drabina (cyfra określa długość w metrach)
H - podnośnik hydrauliczny (cyfra określa długość w metrach)
Rd - ratownictwo drogowe
Rt - ratownictwo techniczne
Rchem - ratownictwo chemiczne
Dz - dźwig (cyfra określa udźwig w tonach)
- dowodzenia i łączności
W - węzowy
Op - operacyjny
Rwod - ratownictwo wodne
Rekol - ratownictwo ekologiczne

Wspierają nas

ZOSP Gasnica Kanmycel wrona
multimetro przeglad kania w

Copyright by www.osp-piasek.net Wszystkie prawa zastrzeżone.