florian1.jpgŚwięty Florian (250-304) zwykle jest przedstawiany jako młodzieniec gaszący płomienie. O jego życiu wiemy bardzo niewiele. Znamy głównie podania i legendy.

Mieszkał w mieście Teria, był najprawdopodobniej urzędnikiem namiestnika cesarskiego w prowincji Noricum nad Dunajem. Gdy na polecenie cesarza Dioklecjana rozpoczęto tam prześladowania chrześcijan,
Florian udał się do nich, aby ich wspomóc i pokrzepić. Czynił to zupełnie jawnie, toteż rychło zwiedział się o tym prefekt Akwilinus, gorliwy wykonawca cesarskich dekretów. Bez zwłoki kazał on aresztować Floriana. Ponieważ odmówił złożenia ofiary bożkom, został stracony z kamieniem u szyi do rzeki Enns ( ówcześnie Anizy) na terenie dzisiejszej Austrii. Stało się to według wszelkiego prawdopodobieństwa w dniu 4 maja 304 roku.

Kult św. Floriana rozwinął się w Bawarii i Austrii. Nawiązali do niego mnisi z Passawy, gdy na przełomie VIII i IX stulecia założyli w pobliżu klasztor, znany później jako opactwo ST. Florian. W XII (1184r.) stuleciu biskup Idzi z Modeny przywiózł relikwie św. Floriana do Krakowa, gdzie szybko zaczęto oddawać mu cześć. Jego relikwie znajdują się także w archidiecezji katowickiej - w kościele pod jego wezwaniem w Chorzowie.

W ikonografii przedstawiany jest najczęściej w stroju rzymskiego oficera, z naczyniem z wodą do gaszenia ognia, lub wprost gaszącego pożar.

Święty Florian jest patronem strażaków, hutników, kominiarzy, garncarzy i piekarzy.

Wspomnienie św. Floriana jak i święto strażaków przypada 4 maja.

W 1436 r. św. Florian został zaliczony, wraz ze świętymi: Wojciechem, Stanisławem i Wacławem, do głównych patronów Polski. Otrzymał też honorowe miejsce w pieśni pełniącej rolę hymnu narodowego. Jedna z dopisanych ku czci świętych zwrotek Bogurodzicy brzmi:

"Święty Florianie
Nasz miły Patronie
Proś za nami Gospodyna
Paniej Maryjej Syna"

Wspierają nas

ZOSP Gasnica Kanmycel wrona
multimetro przeglad kania w

Copyright by www.osp-piasek.net Wszystkie prawa zastrzeżone.