Członek zarządu

Funkcja

MAREK GŁOMBEK
PREZES ZARZĄDU
KRYSTIAN PASTUSZKA NACZELNIK STRAŻY
JERZY KOLARCZYK ZASTĘPCA NACZELNIKA STRAŻY
PIOTR WANOT

SKARBNIK

KRZYSZTOF SZCZOTKA SEKRETARZ
ANDRZEJ KRET CZŁONEK ZARZĄDU/GOSPODARZ
KINGA ZDUN
CZŁONEK ZARZĄDU
ARKADIUSZ PISAREK CZŁONEK ZARZĄDU
JANUSZ KUCHARSKI

CZŁONEK ZARZĄDU ds. młodzieży

Komisja Rewizyjna

ANDRZEJ BORYŚ PRZEWODNICZĄCY
MARCIN PŁOSKONKA CZŁONEK
MATEUSZ LUKASEK SEKRETARZ

Wspierają nas

ZOSP Gasnica Kanmycel wrona
multimetro przeglad kania w

Copyright by www.osp-piasek.net Wszystkie prawa zastrzeżone.